ÜRÜNLER

ÜRÜN KATEGORİLERİ

Polyman

Ürünler · Seko Ürünleri · Polimer hazırlama üniteleri · Polyman

Polyman

Manüel polielektrot hazırlama tesisi

Polielektrolit çözeltisinin istikrarı çok yüksek değildir ve verimliliği zaman içerisinde azalmaktadır. Bu nedenle çözelti, yalnızca gerekli olduğu zaman hazırlanmalıdır ve hazırlanan tüm miktar kullanılarak atık oluşması önlenmelidir.
POLYMAN serisi polielektrolit çözeltilerinin manüel olarak hazırlanması için komple bir sistem olarak tasarlanmıştır ve aralıklı ya da süreksiz kullanım için ideal bir tercihtir.

         POLYMAN sistemleri çeşitli ölçülerdedir ve genellikle aşağıdaki parçalardan meydana gelmektedir:
 1. Yüksek yoğunluklu yarı-saydam polietilenden üretilmiş, UV stabilizasyonlu tanklar +40 + 60°C çalışma sıcaklıkları, yerleşik seviye göstergesi
 2. Havalandırmalı Ø 155 mm muayene kapağı.
 3. PVC’den üretilmiş dağıtıcı ve su girişi
 4. PVC’den üretilmiş toz yükleme doldurucusu
 5. AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiş yavaş çalkalayıcı ile şaft ve rotor
 6. Dozaj pompası (talep üzerine)
          Kullanım Alanları
 • Su berraklaştırma
 • Kentsel ve endüstriyel atık suyun biyolojik arıtması
 • Filtreleme/dekarbonizasyon
 • Şlam çökeltme ve dehidrasyon
 • Yüksek fırın dumanı temizleme
 • Sülfürik asit üretimi
 • Elektrokaplama banyolarının nötrlenmesi
 • Petrol endüstrisi
 • Kağıt endüstrisi: selüloz suyu ve geri dönüştürülmüş kağıt arıtması
 • Şeker endüstrisi: şeker sularının arıtılması
 • Madencilik endüstrileri: mermer ocakları, minerallerin yüzdürülmesi, madenlerin arıtılması, jeotermik ve petrol kuyusu sondajları
 • Tabaklama endüstrisi: su berraklaştırma ve arıtma