ÜRÜNLER

ÜRÜN KATEGORİLERİ

KAPASİTİF - SÜREKLİ ÖLÇÜM

Ürünler · Seko Ürünleri · Akış Seviyesi ve Basınç

KAPASİTİF - SÜREKLİ ÖLÇÜM

Seviye ölçümü için kapasitans tekli ya da çiftli çubuk prob

Sürekli seviye ölçümü, genel maksat, iletken ve iletken olmayan sıvıların seviye ölçümüne uygun