ÜRÜNLER

ÜRÜN KATEGORİLERİ

OCD-162 Oxiperm Pro

Ürünler · Grundfos Ürünleri · Atık Su Arıtma · Kimyasal Arıtma - Atık Su

OCD-162 Oxiperm Pro

Klordioksitin dezenfektan olarak kullanılması, temiz içme suyu elde etmenin en ideal yollarından biridir.  Klordioksit her türdeki mikroba karşı oldukça etkilidir ve sistemde uzun süre kaldığından, su çekmese bile dezenfektan olarak işlev görmeye devam eder. Klordioksitin diğer dezenfektanlar karşısındaki en büyük avantajlarından biri, biyofilmler üzerindeki etkisidir.

Klordioksit üretim sistemi olan Oxiperm Pro OCD-162, içme suyundaki Lejyonella ve benzeri bakterilerle mücadele eden mükemmel bir çözümdür.
Oxiperm Pro OCD-162 sistemleri, seyreltilmiş soydum klorit (NaClO2, %7,5) ve hidroklorik asit (HCl, %9) çözeltilerini kullanarak klordioksit üretir. Sistemler, dört kapasite seviyesi sunarak 5, 10, 30 veya 60 g/saat klordioksit üretir. Bu kapasite, kabul edilebilir maksimum konsantrasyon olan 0.4mg/l ClO2 ile saatte 150 m³ içme suyu arıtmak için yeterlidir.

Uygulamalar

İçme suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan Oxiperm Pro OCD-162 sistemlerin başlıca uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

 • Hastanelerin, bakımevlerinin, otellerin, spor tesislerinin ve okulların bina tesisatlarında Lejyonella ile mücadele
 • Kentlerin su sistemlerinde içme suyu arıtma
 • Fidanlıklarda vb. sulama suyu arıtma
 • Gıda ve içecek endüstrisinde proses suyu arıtma
 • Soğutma suyu arıtma.

 

Özellikler ve avantajlar

 • Sınırlı alanlar için uygun kompakt tasarım
 • Kolay kurulum
 • Düşük işletme maliyetleri
 • Entegre kontrol sistemi sayesinde güvenilir çalışma
 • Farklı su dezenfeksiyon işlemlerine uyarlanabilme
 • Dayanıklı tasarım.