ÜRÜNLER

ÜRÜN KATEGORİLERİ

Dijital dozlama, DDI

Ürünler · Grundfos Ürünleri · Atık Su Arıtma · Kimyasal Arıtma - Atık Su

Dijital dozlama, DDI

Grundfos DDI pompalar, debinin istenen değeri tam olarak verdiği bir ayarla 75 ml/h'den 150 l/h'ye kadar Dijital Dozlama yapar. Yüksek performanslı, entegre mikroelektronik sistem ile hız kontrollü sürücü teknolojisinin hassas ve kesintisiz dozlama gerçekleştirmesi, proses kalitesinde ve akışkanın karıştırılmasında istikrar sağlar. Saatteki dozlama oranı litre cinsinden sisteme girildikten sonra, artık tüm süreç pompanın kontrolündedir.

Dijital Dozlama

Step motor/EC sürücüler, strok hızının etkili bir şekilde kontrol edilmesini ve doğru strok hızının belirlenmesini sağlar. Her basınç strokunun süresi, debi ayarına göre değişir. Emiş strok süresi her zaman sabittir, ancak kavitasyon önleme işlevi kullanılarak bu süre uzatılabilir ve ihtiyaca uygun hale getirilebilir. Bu şekildeki emme, tam strok hacmiyle birlikte gerçekleşir.  Böylece, gaz boşaltma akışkanının sorunsuz transferi ve uzun emme hatlarına ihtiyaç duyan kurulumlar için önemli olan iki faktör -kesintisiz dozlama ve dozaj sisteminde düşük titreşim- elde edilir.

Düşük maliyetli dozlama

DDI, gelişmiş EC motor teknolojisi sayesinde enerji maliyetlerini rekor denebilecek düzeyde azaltır. 150 l/h debiyle bile maksimum verimlilik sağlar.

Ayarlanabilir aralıkta +/- % 1.5 yüksek tekrar doğruluğu sunan DDI pompalar, yüksek hassaslıkta dozlayabilme kapasitesiyle kimyasal madde tüketiminde israfı engeller.

Yüksek esneklik

DDI pompaların tasarımı benzersizdir: bir motor, dişliler ve farklı boyutta iki dozlama kafası kullanılarak eksiksiz bir pompa serisi elde edilmiştir. Parça varyasyonlarının bu denli azaltılması, ihtiyaç duyulan yedek parça sayısını asgari düzeye indirdiğinden kullanıcıya ekonomik açıdan büyük avantaj sağlar.

Dozlama debisinin mükemmel kalibrasyonla I/h cinsinden doğrudan sisteme girilip takip edilebilmesi, görülmemiş bir kullanım kolaylığı ile dozlama hassasiyetini beraberinde getirir. DDI, kendisiyle aynı kapasitedeki konvansiyonel dozaj pompalarından daha küçük ve daha sessizdir. Kontrol ve görüntüleme elemanları, pompanın yanında veya arka kısmında yer alır. Farklı uygulama özelliklerine göre manuel, kontak sinyali, analog sinyal, dozlanan parti kontrolü ve zamanlayıcı kontrolü gibi çok sayıda kontrol işlevi mevcuttur.

Viskozitesi yüksek (2600 mPa s'ye kadar) akışkanların dozlanması

Dijital Dozlama teknolojisi, viskozitesi yüksek akışkanların dozlanmasıyla oluşabilecek kavitasyonu engellemek için emme strokunun hızını kontrol eder. İki emme hızı mevcuttur.

Opsiyonel Debi Monitörü

DDI pompalar için geliştirilen Debi Monitörü, emme ve basma taraflarındaki dozlama sorunlarını güvenilir bir şekilde tespit eder ve anında hata mesajı iletir. Ayrıca FM, hataları akıllı sistemiyle tespit eder ve aşırı basınca karşı dijital izleme imkanı sunar.  Bunun için, izin verilen maksimum geri basıncı dijital olarak sisteme girmeniz yeterlidir. Girilen geri basınç değeri aşıldığında, pompa kapanır.

Veri yolu iletişimi

Pompalarda bulunan Profibus arayüzü; kalite kontrolü, önleyici bakım ve referans noktaları için kullanılacak performans verileri ile durum bilgilerini temin eder.

Prosesler:

Biyosit ve kimyasalların, konveyör bant yağının, çeşitli asitlerin, alkali çözeltilerinin, flokülasyon ve koagülasyon maddelerinin, farklı viskozitelere sahip katyonik ve anyonik polimerlerin, çöktürücü maddelerin ve dezenfektanların dozlanması ile CIP uygulamaları.

Uygulama alanları

 • Kağıt üretimi
 • Yiyecek ve içecek endüstrisi
 • Endüstriyel proses suyu ile atık suyun arıtılması
 • İçme suyunun arıtılması.

Avantajlar:

 • Yüksek hassasiyet ve kullanım kolaylığı
 • Esneklik ve adaptasyon
 • Viskozitesi yüksek sıvıların dozlanması
 • Pompaların birçok uygulamada kullanılmasını sağlayan geniş ölçüm aralığı ve çok sayıda işlev
 • Debi Kontrolü
 • Çift PTFE kaplamalı diyafram
 • Diyafram sızıntı kontrolü